Allmänna Villkor

  1. Jobbgeneratorn.se,(Byggfiler AB) är personuppgiftsansvarig.  förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Jobbgeneratorn.se är en plats på nätet som hjälper entreprenörer med ritningar och kvalitetsdokument samt kopplar samman köpare och säljare av byggrelaterade tjänster. Jobbgeneratorn.se (Byggfiler AB) är ej part i de avtal eller transaktioner som kan uppstå mellan användare av marknadsplatsens tjänster och ansvarar inte heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta.  Jobbgeneratorn.se tar ej heller ansvar för enskilda användares uppgifter, åtaganden och förpliktelser gentemot andra användare av tjänsten och är ej heller skyldigt att lämna ersättning till användare på grund av skada vållad till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på marknadsplatsen.
  2. Vi erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats, söka tjänsteleverantörer även lämna förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, mm. För vi skall kunna förbättra våra produkter och tjänster måste vi kunna anpassa vår kommunikation till dig, vi även samla in information angående vilken webbläsare du använder, din IP-adress, hur du hittade till oss och liknande information. Alla rättigheter till text och bildmaterial överlåts till Jobbgeneratorn.se
  3. Beställaren godkänner att vi hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Dina kontaktuppgifter förmedlar vi till de leverantörer som angivit att de önskar komma i kontakt med dig för att kunna utföra den tjänst du efterfrågar. Uppgifterna kan också användas för att göra hemsidan användarvänlig. Vi kan kontakta dig för marknadsundersökningsändamål, direkt marknadsföring eller genom nyhetsbrev. Du har givetvis möjlighet att meddela oss att du inte önskar ta emot reklam, prenumerationer eller nyhetsbrev.
  4. Jobbgeneratorn.se utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på hemsidan.  En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen. Den andra typen kallas sessioncookies. Under tiden du besöker en webbsida, skickas cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis då du följer en anbudsförfrågan. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
  5. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor, kontakta oss.      Vi kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än för att fullgöra vår tjänst i samband med att du lämnat en förfrågan. Vi samlar inte avsiktligt in eller utnyttjar information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga                                                                                                                                       
  6. Bedrägeri eller annat missbruk av Webbsidan förbehåller sig Jobbgeneratorn.se rätten att på egen hand neka publicering eller ta bort redan publicerat material som kan misstänk vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till den verksamhet som Jobbgeneratorn.se bedriver.
  7. Länkar som kan finnas på denna webbplats som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta dokument.