Företagsregistrering

JobbGeneratorn – för dig som vill jobba smartare

Att vara entreprenör idag innebär ett stort administrativt ansvar. Det är många lagar och förordningar som skall följas, och såväl byggherrar som kontrollansvariga och byggnadsinspektörer kräver dokumentation i form av arbetsmiljöplaner, egenkontroller och checklistor. Med den nya Plan- och bygglagen och arbetsmiljölagarna kommer det att krävas mer kontrolldokumentation av dig som entreprenör.

Detta ger förstås en ökad trygghet för alla parter – men det skapar också ett administrativt merarbete som kan stjäla tid från det arbete du är bäst på, och som bringar in de egentliga intäkterna.

JobbGeneratorn finns nu till för dig som vill slippa tillbringa kvällarna med att själv skapa kontrolldokument. Här kan du istället enkelt ladda ner alla slags dokument, färdiga och lätt anpassade efter din egen verksamhet. Du får mindre tid vid skrivbordet, all relevant dokumentation inom omedelbart räckhåll - och nöjda kunder.

Hos JobbGeneratorn får du även möjlighet att i forum diskutera jobbfrågor med andra hantverkare samt ställa frågor till byggnadsingenjörer och annat kunnigt fackfolk. På så vis fungerar sajten som en mötesplats, ett nätverk och en gedigen informationsbank samtidigt.

JobbGeneratorn tjänar som grädde på moset dessutom som en förmedlingstjänst där dina kunder kan hitta dig genom att lägga upp förfrågningar.

Våra tjänster

BYGGDOKUMENT

Du har tillgång till egenkontroller, checklistor, arbetsmiljöplaner, rivningsplaner, miljö- och kvalitets planer mm

RITNINGAR

Här finns bygglovshandlingar, ritningar på enfamiljshus, garage, carportar, friggebodar & konstruktionsritningar, detaljritningar, sektionsritningar mm.

BYGGSUPPORT

Här kan du fråga byggnadsingenjör eller kontrollansvarig om råd, diskutera byggproblem med andra entreprenörer mm

PROJEKTERINGSHJÄLP

Här finns tidsplanering, kalender, dagbok, och byggmötesmallar mm

Tjänsten JobbGeneratorn abonnerar du på månadsvis efter att ha skickat in din intresseanmälan och blivit godkänd.