Om Oss

JobbGeneratorn är ett samarbete mellan Byggfiler AB och Optimera Svenska AB. Tjänsten syftar till att hjälpa köpare och säljare av byggrelaterade tjänster till en lättare hantering och högre kvalitet på utfört arbete. Förutom att vi kopplar samman parterna hjälper vi även entreprenörerna med diverse pappersarbete såsom egenkontroller, miljöplaner, checklistor, ritningar mm. Vårt mål är att underlätta och göra byggprocessen säkrare och med högre kvalitet för båda parter. Det finns stora fördelar både för köpare och säljare av byggtjänster och minskar riskerna för eventuella byggfel när man använder våra tjänster.
Köpare kan lätt hitta och välja ut leverantörer för jobb de vill ha hjälp med. Dessutom är det en lätt process att genom våra formulärbaserade anbudsförfrågningar och annan stödinformation som finns på hemsidan hitta en kvalificerad hantverkare.
 
Säljare kan enkelt och effektivt hitta bland dokument och ritningar på sin sida, här har entreprenören en egen plats att planera och projektera de nya uppdrag som passar honom, vad gäller inriktning, storlek och tidpunkt. Vårt kvalitetssystem skapar möjlighet att både höja kvalitén och bli effektivare på de olika arbetsplatserna. Allt detta ger sammantaget ökade intäkter och mycket sparad tid.
Som entreprenör har du tillgång till bygglovsritningar, konstruktionsritningar, arbetsmiljöplaner, egenkontroller, kvalitetsplaner, budgetar, tidsplaner, mm. Du har även möjlighet att ställa frågor till kontrollansvarig och byggingenjör.
 
Dokumentation och ritningar uppdateras allteftersom Boverket, arbetsmiljöverket, mm ändrar sina regler.
 
Vi som står bakom hemsidan har alla lång bakgrund inom byggbranschen som byggare, administratörer och projektörer. Tjänsteinnehållet är baserat på de egna erfarenheter vi har samlat på oss genom åren, och kompletteras löpande med användarnas återkoppling och erfarenheter.
 
Hör gärna av dig till oss med frågor eller synpunkter: support@jobbgeneratorn.se, 010-155 00 01