Personalliggare

Personalliggare i byggbranschen
Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Läs mer om personalliggare på skatteverkets hemsida här

Övergångsbestämmelser
De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

JobbGeneratorns personalligare
Vi har tagit fram en personalligare för JobbGeneratorns kunder som vi kallar Byggherren.com
Nu kan du använda Byggherren.com som din elektroniska personalliggare! Dina anställda och dina underentreprenörer registrerar enkelt via vår app och du som arbetsledare kan sedan ta ut information och redovisa den helt i enlighet med Skatteverkets riktlinjer!
Med Byggherren.com projektverktyg får du också marknadens smidigaste personalliggare! Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur Byggherren.com kan underlätta din verksamhet och hur du genom Byggherren.com uppfyller Skatteverkets krav på personalliggare!

Ladda ner instruktioner om hur den fungerar här

För mer information kontakta oss på support [at] jobbgeneratorn.se eller ring 010-155 00 01

Team JobbGeneratorn